Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

CBŚ i Administracja Skarbowa zatrzymały wyłudzaczy VAT

Opublikowano: 2018-05-15 08:15:26, przez: admin, w kategorii: Region

PODKARPACKIE. Funkcjonariusze KAS z Podkarpackiego Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu wspólnie z policjantami z Centralnego Biura Śledczego Policji z Zarządu w Rzeszowie rozbili zorganizowaną grupę przestępczą.

CBŚ i Administracja Skarbowa zatrzymały wyłudzaczy VAT

 

Zatrzymanych zostało siedem osób, podejrzanych o wyłudzenia nienależnych zwrotów podatku VAT z tytułu fikcyjnego eksportu towarów na Ukrainę i do innych krajów. Szacowane straty Skarbu Państwa wynieść mogły co najmniej 15 mln zł. Śledztwo nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Krośnie.

 

Działania, podczas których łącznie zatrzymano siedem osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przeprowadzono na terenie woj. podkarpackiego i mazowieckiego.

 

Tam też przeszukano kilkadziesiąt miejsc, zabezpieczając przy tym dokumentację finansowo-księgową oraz elektroniczne nośniki pamięci.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

 

Z ustaleń śledczych wynika, że członkowie grupy poprzez kontrolowane przez siebie podmioty gospodarcze w latach 2014-2017 pozorowali obrót towarem, głównie obuwiem, odzieżą oraz materiałami pirotechnicznymi. Zakup towaru na terenie kraju dokumentowany był fakturami nieodzwierciedlającymi rzeczywistych zdarzeń gospodarczych, a następnie po "przepuszczeniu" przez kolejne podmioty według dokumentów towar miał opuszczać terytorium Unii Europejskiej, w procedurze eksportu z zastosowaniem 0 % stawki VAT.

 

Następnie podmioty działające w grupie zwracały się o zwrot podatku, który nie został zapłacony na wcześniejszych etapach obrotu.

 

Szacowane uszczuplenia należności Skarbu Państwa na chwilę obecną wynieść mogły co najmniej 15 mln zł. W podmiotach objętych śledztwem, Naczelnik Urzędu Celno – Skarbowego w Przemyślu wszczął kilkadziesiąt kontroli celno – skarbowych.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

 

Wobec trzech podejrzanych, Sąd Rejonowy w Krośnie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast pozostałe cztery osoby zostały objęte dozorem policyjnym, zakazem opuszczania kraju oraz poręczeniem majątkowym w łącznej kwocie 140 tys. zł. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie na łączną kwotę 425 tys. zł.

Aktualnie trwają dalsze czynności w kierunku ustalenia i zabezpieczenia mienia podejrzanych. Sprawa jest nadal rozwojowa