Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Sagitum - IT dla Twojego biznesu
Podkarpacki Fundusz Rozwoju - preferenyjne pożyczki dla firm
Specjalna Strefa Ekonomiczna Rzeszów-Dworzysko

Wojewoda wydała opinie o rozszerzeniu Rzeszowa

Opublikowano: 2018-04-27 19:01:36, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. Wojewoda podkarpacka Ewa Leniart wydała opinie do dwóch wniosków Rady Miasta Rzeszowa dotyczących zmiany granic miasta.

Wojewoda wydała opinie o rozszerzeniu Rzeszowa

 

Prezydent Tadeusz Ferenc (formalnie Rada Miasta Rzeszowa) wnioskował o opinie w sprawie:

 

1) przyłączenia do Rzeszowa dziewięciu sołectw lub ich części z czterech gmin powiatu rzeszowskiego:

– z gminy Tyczyn – Matysówka,

– z gminy Boguchwała – części wsi Racławówka (tzw. Doły),

– z gminy Głogów Małopolski – wsi Miłocin i Pogwizdów Nowy,

– z gminy Trzebownisko – wsi Zaczernie, Nowa Wieś, Jasionka, Tajęcina oraz część wsi Trzebownisko;

 

2) połączenia Rzeszowa z całą gminą Krasne.

 

Proponowana zmiana granic Rzeszowa, dotycząca przyłączenia do obszaru miasta dziewięciu sołectw lub ich części z czterech ww. gmin powiatu rzeszowskiego (pierwszy wniosek) została

 

Ewa Leniart pozytywnie zaopiniowałą włączenie do Rzeszowa Matysówki (w tej chwili gmina Tyczyn) oraz Miłocina (w tej chwili gmina Głogów Małopolski). Pozostałe negatywnie.

 

Na pozytywną opinię odnośnie Matysówki (z gminy Tyczyn) wpływ m.in. miały wyniki konsultacji z 2016 r., które wykazały, że 63% mieszkańców Matysówki opowiedziało się za włączeniem do Rzeszowa, jego położeniem (otoczone w tej chwili jest z trzech stron granicą miasta), powiązaniami infrastrukturą techniczną z Rzeszowem, niewysokim i niezagrażającym całej gminie pogorszeniem sytuacji finansowej. Ponadto wojewoda podkarpacki w latach 2010-2011 wydawał już pozytywne opinie w przedmiotowym zakresie.

 

Natomiast co do Miłocina, urzędnicy wojewody wzięli pod uwagę włączenie już w 2010 r. części tego sołectwa do Rzeszowa, położenie geograficzne i lepsze połączenie z Rzeszowem niż z Głogowem Małopolskim), a także woli mieszkańców sołectwa Miłocin wyrażonej podczas głosowania na zebraniu wiejskim (za opowiedziały się 62 osoby na 80 biorących udział w głosowaniu).

 

Z kolei na negatywne opinie wpływ miały wyniki konsultacji społecznych z mieszkańcami zainteresowanych gmin (w których najczęściej zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko przyłączaniu ich terenów do miasta Rzeszowa), negatywne opinie rad gmin oraz Rady Powiatu Rzeszowskiego, skutki finansowe ewentualnego dokonania wnioskowanych zmian (zmniejszenia wpływów podatkowych), w szczególności w przypadku przyłączenia do Rzeszowa Pogwizdowa Nowego z gminy Głogów Małopolski ), a także istniejące uwarunkowania przestrzenne, społeczne, kulturowe i oświatowe.

 

Proponowane połączenie gmin (drugi wniosek) zostało negatywnie zaopiniowane m.in. ze względu na brak zgody mieszkańców gminy Krasne (wyrażony podczas konsultacji społecznych) oraz negatywne opinie, jakie w tym zakresie wyraziły: Rada Gminy Krasne oraz Rada Powiatu Rzeszowskiego.

 

Opinie wraz z wnioskami Rady Miasta Rzeszowa zostały przekazane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Rada Ministrów do końca lipca br. podejmie decyzje.

 

Wojewoda Ewa Leniart zapowiedziała, że planuje powołanie rady naukowej, która dokona przygotowania planu rozwoju miasta Rzeszowa w zakresie ewentualnych zmian granic.

 

Opinie zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (w zakładce Pozostałe informacje » Opinie Wojewody).

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij