Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Projekty szkoleniowo-stażowe i dotacje dla bezrobotnych na Podkarpaciu – marzec 2018

Opublikowano: 2018-03-11 21:44:03, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

W tej chwili w województwie prowadzone są 33 projekty, skierowane do młodych ludzi. Dzięki tym projektom, można wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach, następnie w płatnych stażach, a w niektórych można otrzymać także dotację na założenie firmy.

Poniżej zamieszczamy zestawienie wszystkich projektów i namiary.

 

1 Wsparcie młodych na podkarpackim rynku pracy

Identyfikacja potrzeb uczestników projektu wraz z opracowaniem IPD; Poradnictwo zawodowe; Szkolenia; Staże Planowana rekrutacja: Nabór 1 - II 2018, Nabór 2 - IV 2018. Nabór 3 - VI 2018, Nabór 4 - VIII 2018

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

-mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 15 do 29 lat

-nie pracują i nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy -

nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)"

Kontakt: http://www.barr.ustrzyki-dolne.pl/strona-2160-wsparcie_mlodych_na_podkarpackim_rynku.html

Adam Uliasz, tel.: 791 377 602 lub 13 46 12 998, adres e-mail: a.uliasz@barr-ustrzyki.pl

 

2 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie stalowowolskim (III) Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD; Pośrednictwo pracy poprzedzone IPD; Staż; Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; Bon na zasiedlenie; Bon szkoleniowy; Szkolenia.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

- mieszkają w województwie podkarpackim

- mają od 18 do 29 lat

- nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

01-02-2017 30-09-2018

Kontakt: http://stalowawola.praca.gov.pl/projekty-realizowane//-/asset_publisher/LpZkkC9ExeYd/content/4429945-projekt-pn-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-stalowowolskim-iii-podzialanie-1-1-2-po-wer

Ewa Woźniak tel. 15 643 37 73; e-mail: ewozniak@pupstalowawola.pl

 

3 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie sanockim (III) Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD; Staże zawodowe; Bony na zasiedlanie; Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; Prace interwencyjne; Bony szkoleniowe Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

-mieszkają w województwie podkarpackim

-mają od 18 do 29 lat

-nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017 30-09-2018

Kontakt: http://sanok.praca.gov.pl/projekty Iwona Ryniak-Kasprzak tel.13 465 70 54; e-mail: iryniak@pup.sanok.pl

 

4 W kierunku zatrudnienia

• Doradztwo zawodowe indywidualne; • Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy (WAPP) ; • Poradnictwo zawodowe; • Szkolenia zawodowe; • Staże zawodowe.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

- mieszkają w województwie podkarpackim

- mają od 18 do 29 lat

- nie pracują i NIE są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy

- nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2018 30-06-2018

Kontakt: http://www.korporacjavip.pl/w_kierunku_zatrudnienia Korporacja VIP Sp. z o.o. ul. Asnyka 1/2; 35-001 Rzeszów Osoby do kontaktu: Joanna Jeż, Ewa Dec tel. 17 85 23 169 adres e-mail: j.jez@korporacjavip.pl

 

5 Aktywizacja osób młodych pozstających bez pracy w powiecie jarosławskim (III) Pośrednictwo pracy poprzedzone IPD, staż, bon na zasiedlenie, bon szkoleniowy, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

- mieszkają w województwie podkarpackim

- mają od 18 do 29 lat

- nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy

- nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017 31.12.2018

Kontakt: http://jaroslaw.praca.gov.pl/-/4674246-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-jaroslawskim-iii-po-wer Magdalena Jarosz – Szwajczak, tel: 016 621 21 88 w. 122, e-mail: mjarosz@pup.jaroslaw.pl

 

6 Aktywizacja osób młodych pozstających bez pracy w powiecie łańcuckim (III) Poradnictwo zawodowe, staż, bon na zasiedlenie, bon szkoleniowy, bon stażowy, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

- mieszkają w województwie podkarpackim

- mają od 18 do 29 lat

- nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy

- nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017 31.12.2018

Kontakt: http://lancut.praca.gov.pl/-/4681069-po-wer-2017-2018-r- Beata Pelc, tel: 017  225 91 42, e-mail: b.pelc@pup-lancut.pl

 

7 CZAS NA STAŻ - DRUGA EDYCJA

Doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe; Pośrednictwo pracy; Szkolenia zawodowe; Staże zawodowe; Subsydiowane zatrudnienie i doposażenie stanowiska pracy

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

- mieszkają w województwie podkarpackim

- mają od 15 do 29 lat

- nie pracują i NIE są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy

- nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2018 30-06-2019

Kontakt: http://www.pigkrosno.pl/aktualnosci/508-czas-na-staz-rusza-ii-nabor-do-projektu Krzysztof Posadzki, tel. 013 43 69 590; e-mail: pig@pig-krosno.pl

 

8 Aktywizacja osób młodych pozstających bez pracy w powiecie jasielskim (III) Poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staż, Prace interwencyjne, bon na zasiedlenie, bon stażowy, dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim, w powiecie łańcuckim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017 31-12-2018 Kontakt: http://www.pup-jaslo.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/PO-WER-2014-2020-Program-Operacyjny-Wiedza-Edukacja-Rozwoj/idn:522.html PUP Jasło Joanna Mamroł; tel. 13 44 650 83 e-mail: joanna.mamrol@pup-jaslo.pl

 

9 Aktywizacja osób młodych pozstających bez pracy w powiecie Krośnieńskim (III)

- Pośrednictwo pracy poprzedzone będzie sporzadzeniem IPD; - Poradnictwo zawodowe poprzedzone będzie sporządzeniem IPD; - Staż; - Bon na zasiedlenie; - Szkolenia; - Środki na podjęcie działalności gospodarczej Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017 31-12-2018 Kontakt: http://krosno.praca.gov.pl/-/4340422-powiatowy-urzad-pracy-w-krosnie-realizuje-w-2017-r-projekt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-krosnienskim-iii- PUP Krosno Paweł Roman t. 13 43 213 89 w. 331 e-mail: pawel.roman@pupkrosno.info

 

10 Młodzi Aktywni = Sukces Zawodowy

• Doradztwo zawodowe; • Pośrednictwo pracy; • Szkolenia zawodowe; • Staże zawodowe.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i NIE są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy) tzw. młodzież NEET

Czas trwania projektu: 01.01.2018 31-03-2019 www.mlodziaktywni.stawil.pl Stawil Sp. z o.o. ul. Jagiellońska nr 9, lok. 12, 35-025 Rzeszów; 17 30 700 90 Paulina Noga email: mlodziaktywni@stawil.pl

 

11 Aktywizacja osób młodych pozstających bez pracy w powiecie MIELECKIM (III) Pośrednictwo pracy, Poradnictwo zawodowe, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Staż, Bon na zasiedlenie

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, w tym niepełnosprawne które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017 30-09-2018

Kontakt: http://mielec.praca.gov.pl/-/4574747--aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-mieleckim-iii-2017-2018?redirect=http%3A%2F%2Fmielec.praca.gov.pl%2Frynek-pracy%2Fprogramy-aktywizacyjne-i-projekty%2Fprogramy-i-projekty-realizowane%2F%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_bGjYkJsC7bDJ%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1 Ewa Ortyl, Tel.17 788 00 64 e-mail: ewa.ortyl@pup.mielec.pl

 

12 Aktywizacja osób młodych pozstających bez pracy w powiecie PRZEMYSKIM (III) Pośrednictwo pracy poprzedzone IPD, Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD, Szkolenia, Staże, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, Bony na zasiedlenie

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, w tym niepełnosprawne które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017 31-10-2018

Kontakt: http://przemysl.praca.gov.pl/-/4899378-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-przemyskim-iii- Magdalena Wołk, tel.:  16 676 00 11 e-mail: mwolk@pup.przemysl.pl

 

13 Nie stój biernie, wspinaj się po drabinie sukcesu!

- Indywidualne poradnictwo zawodowe z identyfikacją potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowaniem możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych - Pośrednictwo pracy - Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy - Szkolenie zawodowe - Staż zawodowy

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, w tym niepełnosprawne które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i nie są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy) -w szczególności zapraszamy osoby niepełnosprawne, kobiety, osoby długotrwale bezrobotne oraz o niskich kwalifikacjach.

Czas trwania projektu: 01.01.2018 31-03-2018

Kontakt: http://vc.edu.pl/nie-stoj-biernie-wspinaj-sie-po-drabinie-sukcesu/ Vivid Consulting Sp. z o.o., Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław, tel.: 576 132 694

 

14 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie lubaczowskim (III) Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD, staże zawodowe, bony jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej prace interwencyjne

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017 31-12-2018

Kontakt: http://www.puplubaczow.pl/urzad_pracy/Projekt_2017_POWER.html Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie Ul. Tadeusza Kościuszki 141 37-600 Lubaczów 16 632 08 51 (w. 259)

 

15 POWER do pracy - edycja II Główne zadania: indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe, szkolenia zawodowe wg. potrzeb, staże

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 15 do 29 lat , -nie pracują i NIE są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy, -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy) .

Czas trwania projektu: 01.01.2018 30-06-2018

Kontakt: http://cras.org.pl/projekty/#1495086628534-93e9c7ed-4462 Alicja Jagoda-Ziobro tel. 17 740 22 25

 

16 Aktywizacja osób młodych pozstających bez pracy w powiecie dębickim (III) Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD, pośrednictwo pracy, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, staże, bony na zasiedlenie.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017 30-09-2018

Kontakt: http://debica.praca.gov.pl/-/4283572--aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-debickim-iii- Grzegorz Fryz, tel: 14 68091 66, e-mail: gfryz@pup.debica.pl

 

17 Aktywizacja osób młodych pozstających bez pracy w powiecie ropczycko-sędziszowskim (III)

Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD; Pośrednictwo pracy poprzedzone IPD; Staż; Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; Bon na zasiedlenie; Bon stażowy; Praca interwencyjne; Bon zatrudnieniowy

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2018 30-11-2018

Kontakt: http://www.pup-ropczyce.pl/formy_aktywizacji/aktualnosci_komunikaty_ogloszenia/idn:352.html Joanna Pondo 17 223 16 79   e-mail: jpondo@pup-ropczyce.pl

 

18 Aktywizacja osób młodych pozstających bez pracy w powiecie bieszczadzkim (III) Pośrednictwo pracy poprzedzone ustaleniem IPD poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD, staże, udzielenie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017 30-11-2018

Kontakt: http://ustrzykidolne.praca.gov.pl/-/4482599-projekt-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-bieszczadzkim-iii- Joanna Czerw 13 460 89 08    e-mail: jczerw@pup-ustrzyki.pl

 

19 Młodość - Aktywność

Indywidualne doradztwo zawodowe, warsztaty efektywnego porusznia się po rynku pracy, pośrednictwo pracy szkolenia zawodowe, staże

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 15 do 29 lat , -nie pracują i NIE są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy, -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy) .

Czas trwania projektu: 01.01.2018 31-03-2018

Kontakt: http://navigator.edu.pl/projekty-europejskie/mlodosc-aktywnosc/ Agnieszka Malinowska-Mikołajczyk, tel: 515 56 12 82, e-mail: mlodosc-aktywnosc@navigator.edu.pl

 

20 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leskim (III) Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD; Staż; Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; Bon na zasiedlenie

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017 30-09-2018

Kontakt: http://lesko.praca.gov.pl/rynek-pracy/aktualnosci/-/asset_publisher/8VCc6CLiHUaO/content/4166115-nabor-wnioskow-w-ramach-projektu-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-leskim-iii-

Beata Pencak, tel: 134616037, e-mail: beata@puplesko.pl

 

21 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie brzozowskim (III)

poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD, Prace interwencyjne, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe, staże, szkolenia zawodowe, pośrednictwo zawodowe poprzedzone IPD

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017 30-09-2018

Kontakt: http://brzozow.praca.gov.pl/-/4601009--aktywizacje-zawodowa-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-brzozowskim-iii- Małgorzata Matelowska, tel. 13 43 08 083, e-mail: mmatelowska@pup-brzozow.pl

22 Bądź POWER!

Identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, szkolenia zawodowe, staże zawodowe, kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 15 do 29 lat , -nie pracują i NIE są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy, -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy) .

Czas trwania projektu: 01.01.2018 31-05-2018

Kontakt: http://www.przekwalifikowani.szkoleniawkk.pl/ Szkolenia i Edukacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp. k., ul.Henryka Pobożnego 14 35-617 Rzeszów, Aneta Gołąbek, tel. 535 059 308, e-mail: rekrutacja2@szkoleniawkk.pl

 

23 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (III) Poradnictwo zawodowe, staże, bony szkoleniowe, bon na zasiedlenie, środki na działalność gospodarczą

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

30-05-2017-30-09-2019

Kontakt: http://kolbuszowa.praca.gov.pl/-/4835190-nabor-wnioskow-na-staz-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-kolbuszowskim-iii- Magdalena Kwaśnik, tel.: 17 227 2926 wew.272, e-mail; m.kwasnik@pup.kolbuszowa.pl

 

24 Aktywni młodzi na rynku pracy na Podkarpaciu 2

IPD, PORADNICTWO ZAWODOWE, SZKOLENIA I DORADZTWO PRZED ZAŁOŻENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE dla osób zainteresowanych założeniem działalności gospodarczej, POŚREDNICTWO PRACY, SZKOLENIA ZAWODOWE, staże

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 15 do 29 lat , -nie pracują i NIE są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy, -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy) .

Czas trwania projektu: 01.01.2018-30-10-2018

Kontakt: http://www.fundacjatar.nazwa.pl/fnew/index.php?option=com_content&view=article&id=1123:fundacja-im-hetmana-jana-tarnowskiego-rozpocza-realizacj-projektu-aktywni-modzi-na-rynku-pracy-na-podkarpaciu&catid=19:aktualnoci Joanna Pikul 515 791 748 j.pikul@fundacjatarnowskiego.pl

 

25 NEET. Podkarpacki ekspres do zatrudnienia osób poniżej 30 roku życia.

*Identyfikacja potrzeb oraz diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego, *Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby oraz poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych * szkolenia * staże zawodowe

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 15 do 29 lat , -nie pracują i NIE są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy, -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy) .

01-03-2018-31-03-2018

Kontakt: http://www.szkolenia.bdcenter.pl/projekty/neet-podkarpacki-ekspres-do-zatrudnienia-osob-ponizej-30-roku-zycia Małgorzta Stępień 668 837 926 mstepien@bdcenter.pl

 

26 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie rzeszowskim (III) Pośrednictwo pracy poprzedzone IPD; Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD; Staż; Prace interwencyjne, Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; Bon szkoleniowy; Bon na zasiedlenie

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017-30-09-2018

Kontakt: http://rzeszow.praca.gov.pl/-/4083590-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-rzeszowskim-iii- Beata Madera, tel. 17 250 02 36, e-mail: bmadera@pup.rzeszow.pl

 

27 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie przeworskim (III) Staże, prace interwencyjne, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, bony na zasiedlenie, bony szkoleniowe.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017-30-09-2018 Kontakt: http://przeworsk.praca.gov.pl/projekty-efs//-/asset_publisher/6zLE1JgdSQ3W/content/4821066-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-przeworskim-iii-wspolfinansowany-ze-srodkow-unii-europejskiej-%E2%80%93-europejskiego-fund Agnieszka Jachym – tel.: 16 648 84 28 wew. 17, e-mail: ajachym@pupprzeworsk.pl

 

28 Odkryj siebie i znajdź zatrudnienie!

1. Identyfikacja potrzeb os.młodych pozostających bez zatrudnienia 2. Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej,w tym podnoszenia lub uzupełnienia kompetencji i kwalifikacji zawodowych 3. Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 4. Wysokiej jakości szkolenia zawodowe 5. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy 6. Staże zawodowe

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 15 do 29 lat , -bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy (nie pracują i NIE są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy), -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy) .

Czas trwania projektu: 01.01.2018 31-03-2018

Kontakt: http://puls-szkolenia.pl/projekty/odkryj-siebie-i-znajdz-zatrudnienie/ Puls Systemy Organizacji Szkoleń Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością tomasz_adamiec@puls-szkolenia.pl kinga.zielnicka@puls-szkolenia.pl luiza.lukaszewicz@puls-szkolenia.pl tel. 618667163

 

29 Młode kadry podkarpacia

IPD i PORADNICTWO ZAWODOWE oraz 1. SZKOLENIA/KURSY ZAWODOWE I STAŻE - ścieżka A 2. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - ścieżka B Rekrutacja: Ścieżka A - II edycje: I ed. 03-04.2018r., II ed. 12.2018-01.2019 r. Ścieżka B – 03-04.2018.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 15 do 29 lat , -bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy (nie pracują i NIE są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy), -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy) .

01-03-2018 30-01-2019

Kontakt: http://tarr.pl/mlode-kadry-podkarpacia/ Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. M. Dąbrowskiej 15 39-400 Tarnobrzeg Ewelina Mysłek Tel/fax: 15 822 00 22. GSM: 533 399 367

 

30 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnobrzeskim i mieście Tarnobrzeg (III)

Indywidualny Plan Działania oraz pośrednictwo pracy lub poradnictwo zawodowe; Staż; Prace interwencyjne, Bon na zasiedlenie, Przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, Bon szkoleniowy.

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017 30-09-2018

Kontakt: http://tarnobrzeg.praca.gov.pl/-/4747212-projekt-pozakonkursowy-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-tarnobrzeskim-i-miescie-tarnobrzeg-iii- Małgorzata Kopeć, tel. (15) 823 00 30 (wew. 116), e-mail: malgorzata.kopec@idsl.pl

 

31 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzyżowskim (III) Pośrednictwo pracy poprzedzone IPD; Poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD; Staże; Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; Bony na zasiedlenie; Bony szkoleniowe

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017 31-12-2018

Kontakt: http://strzyzow.praca.gov.pl/documents/1938681/4238008/Informacja%20o%20realizacji%20projektu/f2919bf0-4ac8-455c-937e-296d957d0b9f?t=1504851312776 Łukasz Szczotkowski, tel. 17 276 84 86, e-mail: lukasz.szczotkowski@strzyzow.praca.gov.pl

 

32 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie niżańskim (III) poradnictwo zawodowe poprzedzone IPD; staż; bon na zasiedlenie; jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej; bon szkoleniowy; prace interwencyjne; bon stażowy Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017-01-12-2018

Kontakt: http://nisko.praca.gov.pl/-/4457458-aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-nizanskim-iii- Beata Gosztyła tel. 15 84 12 313 wew. 11, e-mail: bgosztyla@pupnisko.pl

 

33 Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie leżajskim (III) Poradnictwo zawodowe indywidualne poprzedzone IPD; Staż; Bon na zasiedlenie; Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej

Do projektu mogą zgłaszać się osoby młode, które spełniają wszystkie poniższe kryteria: -mieszkają w województwie podkarpackim -mają od 18 do 29 lat -nie pracują i są zarerejestrowane w Urzędzie Pracy -nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tj. nie uczą się w trybie stacjonarnym, nie szkolą się i nie podnoszą swoich kwalifikacji potrzebnych do wykonywania pracy)

Czas trwania projektu: 01.01.2017 31-10-2018

Kontakt: http://www.praca.lezajsk.pl/index.php/2012-12-07-09-17-52/aktywizacja-osob-mlodych-pozostajacych-bez-pracy-w-powiecie-lezajskim-iii Agata Bechta lub Elżbieta Buszta tel. (017) 240 67 28;e-mail: a.bechta@praca.lezajsk.pl lub e.buszta@praca.lezajsk.pl.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij