Powiat Rzeszowski
Adam Dziedzic - kandydat do Sejmu
Karol Ożóg - kandydat do Sejmu RP

1% podatku przekażmy podkarpackiej organizacji

Opublikowano: 2018-01-04 13:41:17, przez: admin, w kategorii: Opinie

Każdy mieszkaniec Polski ma możliwość przekazania 1% należnego podatku dla wybranej organizacji przy całorocznym rozliczaniu się z Urzędem Skarbowym. Wynika to z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dominik Łazarz

Dominik Łazarz

 

Tak, więc możemy nasz 1% przekazać na tzw. organizację pożytku publicznego, którymi z reguły są stowarzyszenia i fundacje. Wykaz takich organizacji wraz z numerem rachunku, na które można przelewać część swojego podatku, znajduje się na stronie zarządzanej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.ekonomiaspoleczna.gov.pl). Lista zawiera ponad 8.5 tys. organizacji, z czego 554 ma siedzibę w województwie podkarpackim.

Rekrutacja na studia WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Krystyna Wróblewska - kandydatka do Sejmu RP

Warto też dodać, iż świadomość społeczna w zakresie przekazania 1% podatku na organizacje pożytku publicznego mocno rośnie. Kilkanaście lat temu, kiedy zaistniała taka możliwość, ok. 80 tys. podatników przekazało 1%, a w ostatnim roku liczba ta wyniosła ponad 13,5 milionów, zaś przekazana kwota to ok. 0,6 mld złotych.

Przekazanie jednego procenta podatku jest de facto sposobem wpływu podatnika na to, jakie obszary pożytku publicznego będą wspierane. Tak, więc naszą część podatku możemy przeznaczyć na organizacje: pomagające osobom starszym, niepełnosprawnym, dzieciom, grupom dyskryminowanym, a także zajmujące się wyrównaniem szans edukacyjnych, wspieraniem uzdolnionej młodzieży, propagowaniem ekologii czy postaw tolerancyjnych i obywatelskich. Oczywiście obszarów możliwości wsparcia w ramach organizacji pożytku publicznego jest wiele i tak naprawdę każdy może znaleźć podmiot, którego cel działalności chciałby wspierać. Przykładem podkarpackiej organizacji pożytku publicznego jest rzeszowska Fundacja „Na rzecz nauki i edukacji – talenty”, która pomaga uzdolnionej młodzieży w ich edukacji i rozwijaniu zainteresowań.

Grażyna Szarama - kandydatka Prawa i Sprawiedliwości

Mieszkańcy Podkarpacia powinni szczególnie zainteresować się przekazaniem swojej części podatku na rzecz organizacji działających w naszym regionie. Często są to podmioty nieduże, jednak z wielkimi i ambitnymi celami, realizowanymi z reguły na rzecz mieszkańców Polski południowo-wschodniej. Niestety mającymi też mało funduszy lub brak na reklamę i promocję, w przeciwieństwie do wielu dużych krajowych organizacji pożytku publicznego. Jednak najważniejsze abyśmy w tegorocznym zeznaniu podatkowym zrobili mały krok i wypełnili rubrykę dotyczącą przekazania 1% podatku na pomoc innym, na organizacje pożytku publicznego.

Dominik Łazarz, ekonomista, wicedyrektor Centrum Dokumentacji Europejskiej WSIiZ w Rzeszowie, ekspert PIE Europe Direct-Rzeszów