Powiat Rzeszowski
Program Czyste Powietrze - zobacz zasady naboru
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja -

Jak rozliczyć stratę z działalności gospodarczej

Opublikowano: 2012-05-06 14:55:04, przez: admin, w kategorii: Prawo

O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym przedsiębiorcy mogą, obniżyć dochód (przychód) uzyskany z tego źródła.

Zmiana formy opodatkowania PIT

Jeżeli koszty uzyskania przychodów w danym roku podatkowym są wyższe niż suma przychodów z danego źródła, powstaje strata.

By dokonać odliczeń, trzeba więc uzyskać dochód (przychód). Brak dochodu do opodatkowania w określonym roku podatkowym oznacza zatem brak możliwości rozliczenia straty podatkowej w tym roku. W przypadku, gdy w kolejnych pięciu latach podatkowych nie wystąpi dochód (przychód), strata podatkowa nie może być w ogóle rozliczona.

5 lat na rozliczenie straty

Maksymalna wysokość jednorazowego odliczenia nie może przekroczyć połowy wartości straty.

- Faktyczny okres na dokonanie odliczeń wynikających z poniesionej w latach poprzednich straty waha się w przedziale od 2 do 5 lat - mówi Elżbieta Węcławik z Tax Care. To od podatnika zależy w jaki sposób dokona przysługującego mu odliczenia. Ma on bowiem możliwość swobodnego wyboru w których latach i w jakich proporcjach odliczy stratę.

Pozwala to na optymalizację podatkową, polegającą na rozłożeniu odliczeń w czasie tak, aby móc skorzystać z pozostałych, przysługujących mu zmniejszeń obciążenia podatkowego, takich jak choćby ulga internetowa. Jednym ograniczeniem, o którym należy bezwzględnie pamiętać,  jest konieczność zachowania warunku co do dopuszczalnej kwoty odliczenia w danym roku podatkowym.

Forma opodatkowania

Ponieważ okres na rozliczenie poniesionej straty jest stosunkowo długi, może się tak zdarzyć, że przyjęty przez firmę sposób opodatkowania zmieni się. Nie ma to wpływu na możliwość odliczenia, poza jednym wyjątkiem. Mianowicie jedyną formą opodatkowania, która nie dopuszcza możliwości zmniejszenia wysokości podatku o kwotę związaną ze stratą podatkową poniesioną w poprzednich okresach jest karta podatkowa.

Natomiast przechodząc na ryczałt możliwym jest odliczenie straty z lat ubiegłych, to niemożliwością jest wykazanie straty z bieżącej działalności gospodarczej.
Wynika to z tego, że podstawą opodatkowania jest tutaj przychód a nie dochód, czyli nie uwzględniamy poniesionych kosztów - tłumaczy Elżbieta Węcławik.

Dochód z tego samego źródła

Ze względu na to, że stratą zwykło określać  się  nadwyżkę kosztów uzyskania przychodów nad sumą tych przychodów w danym roku, prawo do jej rozliczenia przysługuje tylko i wyłącznie podatnikom, którzy ją ponieśli. Ponadto rozliczenie w przyszłości dozwolone jest w ramach tego samego źródła przychodu, z którego pochodzi.  

- Jeżeli więc prowadzisz działalność gospodarczą i to z nią związana jest strata, możesz ją rozliczyć tylko w ramach dochodów (przychodów) z tego źródła - wyjaśnia Dorota Kępka, księgowa z Tax Care.

ac

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij