Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki obrotowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Barometr Ofert Pracy – październik 2017

Opublikowano: 2017-11-15 10:45:38, przez: admin, w kategorii: Praca

Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w październiku wzrósł.

Fot. Pixabay/CC0

Fot. Pixabay/CC0

 

Liczba internetowych ofert pracy nieprzerwanie wzrasta od roku. Co więcej ten rok przyniósł ożywienie nawet dla zawodów, na które zapotrzebowanie spadało w ubiegłych latach. Dotyczy to na przykład sektora edukacji. Podczas sezonu wiosenno-letniego do spadku stopy bezrobocia rejestrowanego przyczyniało się głównie zatrudnianie pracowników sezonowych. We wrześniu, stopa bezrobocia po wyłączeniu fluktuacji o charakterze sezonowym ponownie spadła, osiągając nowy, najniższy poziom.

 

W październiku liczba internetowych ofert pracy wzrosła w większości województw. W ujęciu względnym najwięcej przybyło ich w woj. warmińsko-mazurskim, łódzkim i zachodniopomorskim. Największy spadek obserwowaliśmy w woj. podkarpackim, zaś niewielkie korekty wzrostowej tendencji wystąpiły w woj. dolnośląskim, wielkopolskim, a także lubuskim i świętokrzyskim. Podsumowując jednak okres ostatnich dwunastu miesięcy, liderami polskiego rynku wolnych miejsc pracy są woj. mazowieckie, małopolskie i łódzkie. Najniższa dynamika rynku występuje natomiast, pomimo okazjonalnych ponadprzeciętnych wzrostów, w woj. lubelskim i warmińsko-mazurskim. Od przeciętnej krajowej negatywnie odstają również pozostałe woj. wschodniej Polski oraz woj. opolskie.

Najkorzystniejsze zmiany na rynku wolnych miejsc pracy w październiku wystąpiły w przypadku ogłoszeń na stanowiska pracy związane z kwalifikacjami w zakresie nauk ścisłych i inżynieryjnych. Na drugim miejscu uplasowały się zawody wymagające wykształcenia w naukach społecznych i prawnych. Najgorzej wypadły zawody usługowe. Pogorszenie warunków klimatycznych przyczyniło się do obniżenia zapotrzebowania na pracowników fizycznych, a zmniejszenie udziału ofert sezonowych – do wyraźnego zmniejszenia odsetka ofert, w których nie podano wymaganych od potencjalnego pracownika kwalifikacji.

Spośród ofert skierowanych do absolwentów nauk społecznych i prawnych, w październiku najwięcej, w ujęciu procentowym, przybyło ogłoszeń pochodzących z sektora publicznego. Znaczny wzrost wystąpił również dla pracowników obsługi rynku nieruchomości oraz w reklamie, grafice i fotografii. W przypadku rynku nieruchomości, dynamiczny wzrost obserwujemy od początku bieżącego roku. Przełamał on stagnację w zapotrzebowaniu na pracę, trwającą od 2011 roku. W rezultacie w latach 2011-2016, poza krótkotrwałymi wzrostami, pracodawcy utrzymywali stabilne zapotrzebowanie na nowych pracowników. W branży reklamowej liczba wakatów zwiększa się sukcesywnie od 2013 i w tempie nieco szybszym niż rozwija się rynek internetowych ofert pracy. Spadkowe tendencje są najbardziej widoczne w zapotrzebowaniu na franczyzobiorców. Nasycenie rynku nastąpiło w końcu 2015 r. i od tamtej pory liczba tego typu ofert pracy spada.

Wśród zawodów wymagających wykształcenia w naukach ścisłych lub inżynieryjnych, w październiku zapotrzebowanie wzrosło w energetyce. Liczba wakatów w tym sektorze gospodarki jest zdeterminowana głównie fluktuacjami sezonowymi. Średnioroczna liczba nowych miejsc pracy nie zmieniała się znacząco w ostatnich latach. W najbardziej rozchwytywanym na rynku zawodzie, jakim jest informatyk, w ubiegłym miesiącu największy przyrost ofert dotyczył pracy w informatycznej administracji. Po ponadprzeciętnym wzroście obserwowanym we wrześniu, w październiku spadła liczba ofert zatrudnienia w działach BHP i ochrony środowiska. Jest to jednak jedynie korekta wzrostowej tendencji obserwowanej od początku bieżącego roku. Wyraźnie zmniejszyło się zapotrzebowanie na pracę w komórkach firm zajmujących się badaniami i rozwojem. Również w tym przypadku tendencja jest wzrostowa, choć słabsza niż przeciętna dla całego rynku ofert pracy.

Pomimo, że październik przyniósł głównie spadki w zapotrzebowaniu na pracę dla osób wykształconych w zawodach usługowych, to ogólnie w bieżącym roku obserwujemy ożywienie w usługach. Największe wzrosty notujemy w logistyce, a następnie w szeroko pojętej turystyce. Najgorzej od kilku lat wypada edukacja, ale wszystko wskazuje na to, że spadkowa tendencja w zapotrzebowaniu na nowych pracowników obserwowana od 2013 roku została przełamana. Od początku roku zapotrzebowanie to powoli wzrasta, choć jak dotąd, wzrostowa tendencja była bardzo nierówna.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij