Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

Jak emeryci i renciści mają rozliczać się z podatków

Opublikowano: 2012-03-13 11:50:25, przez: admin, w kategorii: Prawo

Otrzymałeś PIT-40A i zastanawiasz się czy jest to wystarczające rozliczenie z fiskusem, czy też należy wypełnić oddzielny formularz? Jeśli nie korzystasz z ulg i nie uzyskałeś innych dochodów, nie musisz już samodzielnie wypełniać rocznego zeznania.

Jak emeryci i renciści mają rozliczać się z podatków

W niektórych przypadkach za podatnika roczne rozliczenie podatkowe może wypełnić inna instytucja. Może tak być, gdy płatnik podatku dokona szczegółowego rozliczenia wypłacanego przez niego dochodu podatnikowi, a także związanej z nim kwoty podatku, może ten być całkowicie zwolniony z obowiązku wypełnienia formularza PIT.

Jedną z takich grup są emeryci i renciści, których jedyny dochód stanowią różnego rodzaju świadczenia emerytalne bądź rentowe, wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Instytucja ta jest bowiem zobowiązana do sporządzenia i przekazania stosownych informacji, dotyczących wartości dochodów uzyskanych w minionym roku podatkowym. Dotyczy każdego, kto chociażby przez jeden miesiąc otrzymywał jakiekolwiek świadczenie.

ZUS rozliczy emerytów i rencistów

Ze względu na to, że kwoty wypłacanych przez ZUS emerytur oraz rent, świadczeń przedemerytalnych, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, rent socjalnych, rent strukturalnych, zostały już pomniejszone o stosowne zaliczki na podatek dochodowy, ZUS przyjmuje postać płatnika podatku. W konsekwencji Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek sporządzić oraz przekazać roczne obliczenie podatku PIT podatnikom oraz urzędowi skarbowemu. Termin na dopełnienie tego obowiązku przewidziany został na ostatni dzień lutego kolejnego roku podatkowego.

PIT – 40A – podstawowe zeznanie roczne

Formularzem właściwym dla sporządzenia rocznego rozliczenia podatku dochodowego, wypełnianym przez omawianą wyżej instytucję jest druk PIT-40A. Został on przewidziany dla podatników, którzy w danym roku podatkowym pobierali wspomniane świadczenia.

- Zasadniczo przyjmuje się, że wypełnienie i przesłanie do organu podatkowego przez ZUS deklaracji podatkowej PIT-40A uznaje się na równi ze złożeniem przez podatnika zeznania rocznego – mówi Dominik Mędrzycki, księgowy z Tax Care. - Oznacza to, że w przypadku otrzymania wypełnionego przez ZUS formularza,  nie trzeba już indywidualnie sporządzać zeznania rocznego.

Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

Kiedy emeryt wypełnia PIT

Są przypadki, gdy trzeba rozliczyć się indywidualnie. Dzieje się tak w przypadku emerytów i rencistów, którzy w trakcie rozliczanego okresu  uzyskali także dochody z innych źródeł - umowy o pracę, umowy zlecenie, udziału w radzie nadzorczej, itd.

Wyjątek to dochody określone w:

- art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej - updof) np. wygrane w konkursach, grach uzyskanych w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, albo świadczenia otrzymane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich z byłym pracodawcą stosunkiem służbowym lub pracy;

- art. 30a updof czyli tzw. dochody ze źródeł kapitałowych np. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku lub w innych formach oszczędzania;

- art. 30b updof, w którym wymienione zostały między innymi dochody ze zbycia papierów wartościowych;

- art. 30c updof –  dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej liniowo;

- art. 30e updof – dochody ze zbycia nieruchomości i praw do nieruchomości jak np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

W przypadku uzyskania dochodów z tych źródeł podatek wykazany w PIT-40A z tytułu świadczeń otrzymanych z ZUS jest podatkiem należnym, co oznacza, że nie wykazuje się ich w odrębnie składanym zeznaniu. Natomiast uzyskane dodatkowe dochody trzeb wykazać w oddzielnym formularzu i rozliczyć.

Ponadto warto pamiętać o tym, że dodatkowe rozliczenie jest obowiązkowe w przypadku wszystkich podatników, którzy chcą skorzystać z możliwości rozliczenia przysługujących im ulg podatkowych, takich jak np. ulga na internet czy odliczenie od dochodu przekazanych darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego. Służy do tego PIT-37. Ponadto, również w przypadku wspólnego rozliczenia z małżonkiem, koniecznym jest wypełnienie stosownej deklaracji.

kar

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij