Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego
Pożyczki płynnościowe w Podkarpackim Funduszu Rozwoju
Edulacka ekologiczna w ramach zadania Sadzenie drzew i krzewów miododajnych sposobem na ochronę bioróżnorodności w województwie podkarpackim

Barometr ofert pracy - luty 2017

Opublikowano: 2017-03-10 12:47:00, przez: admin, w kategorii: Praca

PODKARPACKIE, KRAJ. Barometr Ofert Pracy, przygotowywany przez Katedrę Makroekonomii WSIiZ w Rzeszowie oraz Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych, wskazujący na zmiany liczby publikowanych w Internecie ogłoszeń o zatrudnieniu, w lutym wyraźnie wzrósł po kilkumiesięcznym okresie spowolnienia.

Fot Newseria

Fot Newseria

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła po raz kolejny z rzędu. Oznacza to dalsze pogłębianie się rynku pracownika, podczas którego ma on znaczna siłę przetargową w kontaktach z pracodawcą. Perspektywy znalezienia zatrudnienia są wciąż optymistyczne. W końcu lutego na polskich portalach internetowych pozostawało 156,2 tys. ogłoszeń o zatrudnieniu.

 

W lutym br. liczba ofert pracy zwiększyła się w większości województw. Zauważalny spadek liczby wakatów odnotowaliśmy w woj. dolnośląskim. Ograniczenie ich liczby, choć mniejsze, wystąpiło także w woj. świętokrzyskim, lubelskim oraz lubuskim. Liczba wakatów w woj. podkarpackim oraz zachodniopomorskim pozostała bez zmian w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Największy wzrost zapotrzebowania na nowych pracowników zaobserwowaliśmy w woj. mazowieckim. Ogólnie, stosunkowo dużo ofert przybyło w regionie północnym, centralnym i południowym.

Największy wzrost liczby ofert zatrudnienia w lutym w stosunku do miesiąca poprzedniego wystąpił w naukach ścisłych i inżynieryjnych, nieco mniejszy w usługach, najmniejszy wzrost dotyczył wakatów dla absolwentów nauk społecznych i prawnych. Zmniejszyło się zapotrzebowanie na nowych pracowników fizycznych. W skali roku największy przyrost liczby ogłoszeń o pracy notuje się w naukach ścisłych i inżynieryjnych, nieznacznie mniejszy w zawodach usługowych oraz tych skierowanych do absolwentów nauk społecznych i prawnych.

Spośród ofert pracy dla absolwentów nauk społecznych i prawnych w lutym w ujęciu procentowym najbardziej zmniejszyła się liczba tych skierowanych do franczyzobiorców. Wyraźnie mniej ofert było dla osób poszukujących pracy w sprzedaży. Ich odsetek jest największy, więc lutowy spadek miał znaczne konsekwencje dla całej kategorii. Nieco spadła liczba wakatów dla absolwentów bankowości oraz, po dłuższym wzroście, również w sektorze publicznym. Największy przyrost liczby ogłoszeń o pracy zarówno w ujęciu procentowym, jak i bezwzględnym wystąpił dla osób, którzy poszukują pracy w finansach oraz ekonomii. Wyraźnie zwiększyła się liczba ofert przeznaczonych dla specjalistów w obsłudze rynku nieruchomości. Zwiększyło się także zapotrzebowanie na specjalistów do spraw kontroli jakości, pracowników firm doradczych oraz dla poszukujących pracy w ubezpieczeniach. Nieco wzrosła liczba etatów dla prawników, specjalistów od reklamy oraz grafiki. Liczba wakatów ogłaszanych dla pracowników public relations pozostała bez zmian w porównaniu do stycznia.

W kategorii ofert przeznaczonych dla absolwentów nauk ścisłych i inżynieryjnych nadal zwiększa się liczba tych dla pracowników budownictwa, specjalistów od Internetu oraz e-commerce. Dla osób poszukujących pracy w działach badań i rozwoju, IT-Administracji oraz w produkcji wystąpił niewielki wzrost liczby ofert. Największy spadek w tym miesiącu odnotowaliśmy w energetyce. W mniejszym stopniu ograniczono liczbę wakatów dla pracowników BHP i ochrony środowiska.

W usługach w lutym największy spadek liczby wakatów wystąpił w sektorze ochrony zdrowia i pielęgnacji urody. Zmniejszyła się także liczba wolnych miejsc pracy dla osób poszukujących pracy w hotelarstwie i gastronomii oraz transporcie. Wzrost odnotowaliśmy natomiast w edukacji i szkoleniach, gdzie zapotrzebowanie na nowych pracowników od pewnego czasu zwiększa się rzadko i jedynie chwilowo.

Niezależnie od zawodu, pracodawcy wymagają od pracowników określonych kompetencji przekrojowych (uniwersalnych). Spośród nich, najwięcej ofert zawierało kompetencje związane z językiem i komunikacją oraz postawami i wartościami w pracy. Najpopularniejszą kompetencją była znajomość języka angielskiego, która pojawiła się w 30% wszystkich ogłaszanych w Internecie ofert pracy. Posługiwanie się językiem angielskim można uznać więc za standard na polskim rynku pracy. Wśród najbardziej oczekiwanych kompetencji niespołecznych były te związane z niezależnością w pracy, wykazywaniem zaangażowania i silną samodyscypliną. Wśród umiejętności społecznych najważniejsze dla pracodawców były te związane ze współpracą, umiejętnością pracy w zespole i skutecznym kontaktowaniem się z kontrahentami. Najważniejszą umiejętnością związaną z zastosowaniem wiedzy było użytkowanie systemów operacyjnych i elektronicznych baz danych.

 

Wartości wskaźnika: styczeń 2016: 213,5 pkt., luty 2017: 218,6 pkt.

Kolejne wyniki Barometru Ofert Pracy, zawierające dane z marca ukażą się 10 kwietnia 2017 r. (poniedziałek) o godz. 9.00. 

Robert Pater, Ilona Vybryk
 

Barometr Ofert Pracy powstaje na podstawie ogłaszanych w Internecie ofert pracy przy współpracy Katedry Makroekonomii Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Dane na temat ofert zbierane są każdego miesiąca. Następnie pozbawiane są czynnika sezonowego, co zapewnia ich porównywalność pomiędzy poszczególnymi porami roku, jak i wyłącza wpływ zmian ogłoszeń sezonowych, a więc części ofert dotyczących pracy tymczasowej. Barometr podawany jest w formie indeksu w pkt. proc. Wskazuje na zmiany zapotrzebowania na nowych pracowników. W zestawieniu ze zmianami bezrobocia mówi o tym, w jakiej fazie znajduje się rynek ofert pracy. Zazwyczaj posiada właściwości wyprzedzające w stosunku do zmian zatrudnienia i bezrobocia. Jednak równie ciekawą interpretację ma nietypowe zachowanie w stosunku do innych wskaźników rynku pracy. Może wtedy wskazywać na zmiany strukturalne, zachodzące na rynku pracy. Przykładem takich zmian były lata 2002 i 2009, kiedy Barometr wzrastał wraz ze wzrostem bezrobocia, wskazując na rosnące niedopasowanie kwalifikacji poszukujących zatrudnienia do potrzeb pracodawców, które przyczyniło się do utrzymywania się stopy bezrobocia na wysokim poziomie.

 

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij