Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

200 mln zł na wsparcie turystyki w Polsce Wschodniej

Opublikowano: 2016-12-23 01:12:56, przez: admin, w kategorii: Biznes

WARSZAWA. Ministerstwo Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego (Grupa PFR) zawarły umowę na realizację programu „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka”.

Od lewej Adam Hamryszczak i Przemysław Cieszyński

Od lewej Adam Hamryszczak i Przemysław Cieszyński

 

Dzięki porozumieniu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z branży turystycznej i okołoturystycznej będą mogły uzyskać preferencyjne pożyczki na inwestycje w Polsce Wschodniej. Pośrednicy finansowi, wybrani w konkurencyjnej procedurze przez BGK, udzielą zwrotnego wsparcia przedsiębiorcom.

 

Środki, które zostaną udostępnione przedsiębiorcom, pochodzą z funduszy europejskich poprzedniej perspektywy. Są to spłaty wsparcia zwrotnego udzielanego w projekcie pn. Reporęczenia i pożyczki szansą na zwiększenie finansowania zewnętrznego MSP. Instrumenty wsparcia funduszy poręczeniowych i pożyczkowych w Polsce Wschodniej . BGK zrealizował to przedsięwzięcie w ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (PO RPW) dysponując kwotą blisko 200 mln zł. Po realizacji projektu środki straciły walor środków unijnych i jako krajowe środki pozabudżetowe pozostają

w dyspozycji Ministra Rozwoju.

 

- Na mocy podpisanej dziś umowy 200 mln zł ponownie trafi na rynek. Pieniądze wesprą instrumentami finansowymi mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z Polski Wschodniej. Pożyczki udzielone na preferencyjnych warunkach, umożliwią firmom nowe inwestycje, dzięki którym pieniądze po raz kolejny skutecznie zapracują w gospodarce - zaznaczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

 

- Zależy nam na wywołaniu trwałej zmiany w strukturze gospodarki i zatrudnienia Polski Wschodniej – powiedział Przemysław Cieszyński, członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. - Rozwój turystyki przyczynia się do wzrostu dynamiki wzrostu gospodarczego tego regionu, a proponowane produkty finansowe będą skierowane właśnie do MŚP prowadzących działalność w obszarze turystyki.

 

W późniejszym etapie będzie możliwe również udzielanie wsparcia w formie innych instrumentów finansowych np. poręczeń i wejść kapitałowych, o ile zapotrzebowanie

na tego typu inwestycje będzie zgłaszane przez przedsiębiorców.

 

Turystyka siłą napędową gospodarki Polski Wschodniej

 

Z pomocy finansowej będą mogły skorzystać MŚP z Polski Wschodniej, działające w branży turystycznej lub okołoturystycznej.

- Wspieranie działań na rzecz rozwoju tzw. przemysłu wolnego czasu (turystyka, sport, branża kulturalna, medyczna), wykorzystującego wewnętrzny potencjał gospodarczy to jedno z założeń Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – podkreślił wiceszef resortu. - Rozwój oferty usług turystycznych, edukacyjnych czy zdrowotnych to ogromna szansa na rozwój przedsiębiorczości szczególnie na obszarach wiejskich makroregionu.

 

Firmy mają szansę otrzymać dodatkowy kapitał na:

 

- budowę i remont obiektów infrastruktury uzdrowisk, związanej z rozwojem funkcji leczniczo - wypoczynkowych na terenach gmin uzdrowiskowych;

- budowę lub rozbudowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej rozumianej, jako kompleksowa oferta usług turystycznych;

- wsparcie projektów w obszarze turystyki polegających na zwiększeniu jakości świadczonych usług i infrastruktury turystycznej;

- produkcję i sprzedaż ekologicznej żywności;

- tworzenie i rozwój parków tematycznych przyczyniających się do wzrostu ruchu turystycznego;

- powstanie i rozwój produktów regionalnych i tradycyjnych;

- przywracanie tradycyjnych zawodów – rękodzieło i rzemiosło;

- budowę i rozbudowę obiektów noclegowych.

 

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij