Park Naukowo-Technologiczny Dworzysko powiatu rzeszowskiego

37 wniosków do programu Polska-Słowacja w ramach Interreg

Opublikowano: 2016-01-21 10:40:58, przez: admin, w kategorii: Region

Polskie instytucje i przedsiębiorcy, obok aplikowania do programów krajowych i regionalnych, mogą również korzystać ze wsparcia z programów Interreg. W ich ramach realizowane są projekty wspólnie z zagranicznymi partnerami.

37 wniosków do programu Polska-Słowacja w ramach Interreg

 

Najwcześniej nabory rozpoczęły się w programach transnarodowych (współpraca partnerów z kilku/kilkunastu krajów) i programie Interreg Europa (wszystkie kraje UE). Pierwszy nabór projektów w programie Europa Środkowa wystartował już w lutym 2015 r. Złożono 611 aplikacji projektowych, z których wybrano 90 projektów o łącznej wartości dofinansowania ponad 197 mln euro.

Najwięcej zgłoszono w ramach przedsiębiorczości, wspierania innowacji społecznych i gospodarczych w regionach oraz wykorzystania dziedzictwa kulturowego. Z kolei w programie Interreg Europa najwięcej wniosków (81 spośród 261) dotyczy poprawy wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego oraz wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. W programie Region Morza Bałtyckiego najpopularniejszym wśród wnioskodawców tematem jest czystość wód oraz wsparcie dla innowacji nietechnologicznych.

 

- Cieszy mnie coraz większe zainteresowanie polskich beneficjentów programami transnarodowymi. Liczę na to, że tendencja ta utrzyma się w kolejnych naborach. Warto, by polskie instytucje i firmy wykorzystały szansę, jaką niesie udział w tych międzynarodowych projektach” - podkreślił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

 

Pierwsze nabory odbyły się również w programach transgranicznych (dotyczących obszarów położonych bezpośrednio przy granicach) zarządzanych przez stronę polską, tj.: Południowy Bałtyk, Polska-Saksonia i Polska-Słowacja. Obecnie trwa ocena tych projektów. W programie Południowy Bałtyk złożono więcej projektów niż w analogicznym okresie poprzedniej perspektywy finansowej. Łączna wartość wnioskowanego unijnego dofinansowania to ponad 35 mln euro. Najwięcej aplikacji (12 spośród 27) dotyczyło koncepcji niebieskiego i zielonego wzrostu, czyli wykorzystania zasobów naturalnych i zasobów Bałtyku w sposób zrównoważony.

W ramach Programu Polska-Słowacja )który obejmie znaczną część województwa podkarpackiego) złożono 37 aplikacji projektowych na kwotę ponad 43 mln euro. Zdecydowana większość wniosków dotyczyła dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (33 koncepcje).

Z kolei w Programie Polska-Saksonia odbył się nabór na projekty flagowe, mające szczególne znaczenie dla całego obszaru wsparcia. Proces wyboru przebiegał dwuetapowo.

Komitet Monitorujący zatwierdził 5 koncepcji projektów flagowych, a autorzy 4 spośród nich złożyli pełne wnioski o dofinansowanie. W programie Czechy-Polska (zarządzany przez stronę czeską) w wyniku pierwszego naboru do dofinansowania wybrano projekty dotyczące współpracy instytucji i społeczności oraz edukacji i podnoszenia kwalifikacji. Przeprowadzono nabór na projekty parasolowe w ramach Funduszu Mikroprojektów oraz trwa II nabór na projekty flagowe. Termin składania wniosków mija 31 marca 2016 r.

 

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podkreślił szczególną rolę projektów transgranicznych.

- To projekty wspierające nie tylko rozwój gospodarczy i społeczny regionów przygranicznych w Polsce. O ich wyjątkowości świadczy to, że wspierają tworzenie powiązań z instytucjami i firmami z krajów sąsiednich, a przede wszystkim to, że budują i wzmacniają więzi między społecznościami z obu stron granicy. Z uwagi na międzynarodowy charakter projektów, zależy mi na tym, by były to przedsięwzięcia o wysokiej jakości - powiedział.

 

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij