Powiat Rzeszowski - siła inwestycji
Preferencyjne pożyczki między innymi na poprawę efektywności energetycznej
Marek Kuchciński, kandydat do Parlamentu Europejskiego
Daniel Obajtek - kandydat do Parlamentu Europejskiego

XVIII sesja Rady Miasta Rzeszowa - 1 grudnia 2015 r.

Opublikowano: 2015-12-01 08:13:55, przez: admin, w kategorii: Samorządy

RZESZÓW. XIX sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się 1 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1.

Fot. Dorota Zańko

Fot. Dorota Zańko

 

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.

 2. Uchwała w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Rzeszowa na 2015 r.

 3. Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym.

 4. Uchwała w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Gminy Miasto Rzeszów za 2015 rok (druk nr: XIX/5/2015).

 5. Oświadczenia i informacje.

 6. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (druk nr: XIX/7/2015).

 7. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk nr: XIX/10/2015).

 8. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach (druk nr: XIX/8/2015).

  Krajowe Dni Pola 2024 - duża impreza rolnicza w Boguchwale

 9. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach (druk nr: XIX/9/2015).

 10. Uchwała w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (druk nr: XIX/11/2015).

 11. Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów na rok 2016, przedstawionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Naruszewicza 18.

 12. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia maksymalnych cen urzędowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk nr: XIX/1/2015).

 13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia na drogach publicznych miasta Rzeszowa strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz wprowadzenia wysokości opłat za postój pojazdów, wysokości opłaty dodatkowej i sposobu ich poboru.

 14. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonych przy ulicach Wieniawskiego i Łukasiewicza w Rzeszowie (druk nr: XIX/2/2015).

 15. Uchwała w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Broniewskiego w Rzeszowie.

 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie nieruchomości Gminy Miasto Rzeszów (druk nr: XIX/3/2015).

 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Powstańców Listopadowych (druk nr: XIX/4/2015).

 18. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokali użytkowych położonych w budynkach przy ul. Langiewicza 15, Langiewicza 17 w Rzeszowie (druk nr: XIX/6/2015).

 19. Uchwała w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego.

 20. Interpelacje i zapytania.

 21. Wolne wnioski i sprawy różne.

Korzystamy z plików cookies i umożliwiamy zamieszczanie ich stronom trzecim. Pliki cookies ułatwiają korzystanie z naszych serwisów. Uznajemy, że kontynuując korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.

Więcej o plikach cookies można dowiedzieć się na uruchomionej przez IAB Polska stronie: http://wszystkoociasteczkach.pl.

Zamknij